Kontakt

Styrelse

Ordförande: Inger Söderberg  |  Ingsod@gmail.com  |  0706-884701
Ledamöter: John-Erik Thun, Per Ström, Unn Torell, Birgitta Kulling, Maria Rengård Sieversson
Suppleanter: Lars-Olof Naessen, Martin Wierup.

Inger Söderberg
Foto: Anna M Carlsson

Sällskapets beskyddare: Erna Knutsson