Kontakt

Styrelse

Ordförande: Inger Söderberg  |  Ingsod@gmail.com  |  0706-884701
Ledamöter: John-Erik Thun, Per Ström, Birgitta Kulling, Maria Rengård Sieversson, Anna Packalén Parkman och Vivianne Eriksson.
Suppleanter: Lars-Olof Naessen, Martin Wierup.

Inger Söderberg
Foto: Anna M Carlsson

Sällskapets beskyddare: Erna Knutsson