Föreningen

Sällskapets Syften

• att verka för bevarande av kännedomen om Pelle Svanslös och hans vänner som litterära gestalter och personer i Uppsalas kulturhistoria;

• att verka för bevarande av kännedomen om Gösta Knutsson som författare, radioman och folkbildare och hans betydelse för Uppsalas kulturliv;

• att verka för bevarande av Pelle Svanslös miljöer kring Öfre Slottsgatan och i vidare mening andra kulturhistoriskt betydande miljöer i Uppsala;

• att verka för spridning av kunskap om kattens överlägsna väsen liksom om dess kulturhistoria samt verka för kattens rättigheter i samhället;

• att verka för skapande av Pelle Svanslös-miljöer där barn genom lek och andra aktiviteter kan bekanta sig med Pelles värld och värderingar.