Hem

Välkommen till Sällskapet Pelle Svanslös vänner – ett sällskap som hyllar den rättskaffens Pelles värderingar

På våra möten umgås vi, lyssnar på goda föredrag och äter gott.

Tyvärr måste vi ställa in också vårt höstmöte den 6 oktober på grund av Corona

På grund av inställda arrangemang gäller erlagd årsavgift för 2020 också 2021.

Glad höst, så länge!

Läs mer om program med mera under fliken Information

Viktigast är förstås det här med Pelle

Pelle Svanslösstatyn, gjord av Kristina Jansson, finns i Uppsalas stadspark,

Har Ni sett på katten
som inte har nån svans?

Kan man tänka sig en värre förolämpning mot en katt? Det trodde i alla fall inte Elaka Måns. Men i Uppsala har den snarare fått klangen av en komplimang, för i Uppsala är Pelle Svanslös en högt älskad figur. Gösta Knutssons katt står för demokratiska värderingar, medmänsklig-/ medkattslighet, livsglädje och nyfikenhet såväl på bildning som på det som gör livet roligt.

Gösta Knutsson skapade med sina figurer arketyper som inte bara är roande kattfigurer utan som också, i sin geniala enkelhet, ger konturerna av olika personlighetstyper och förhållningssätt. Hans böcker om Pelle Svanslös används i skolors anti-mobbningsarbete runt om i landet

. Pelle och hans Maja Gräddnos, trillingarna Maj, Muff och Murre, Tjocka Trisse, Måns, Bill och Bull de andra katterna i kvarteren kring Åsgränd är barndomsminnen för många. Och många skaffar sig i våra dagar liknande minnen, i böcker och filmer om Pelle, i Uppsalas Pelle Svanslösvandringar och i den fina lekparken på Pelletema i Engelska parken bakom universitetsbiblioteket Carolina i Uppsala. Strax intill går också Gösta Knutssons stig.

Det känns därför som en självklarhet att Uppsala ska ha ett sällskap för denna katt. ”Sällskapet Pelle Svanslös Vänner” bildades med ingen mindre än ”Maja Gräddnos”, Erna Knutsson, som beskyddare.

Sällskapet träffas minst fyra gånger årligen. Medlemstidningen Svanslöst berättar om vad som är på gång i sällskapet.

Dessutom delas ett Pelle Svanslöspris ut, ”för förtjänstfullt arbete på det kattliga fältet i vidaste mening”.

Alla rättänkande kattvänner och vänner med hjärtat för Uppsala bör naturligtvis vara medlemmar!

Sällskapets medlemsavgift är 100 kr per år per person och 150 för familj. Den som sätter in sådan summa på bg. 5633-6670 blir omedelbart medlem (Men glöm inte att skriva in namn och kontaktuppgifter vid betalning).